میزبانی بر بستر رایانش ابری سـازگار

 • ☁️ پلن استارت‌آپ
  12,500
  ماهانه
  36,375
  سه ماهه
  71,250
  شش ماهه
  125,000
  سالانه


  • فضای میزبانی ⇠


   تعداد سایت ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   وب‌سرور ⇠
   ۵۱۲ مگابایت


   ۱۰


   ۱ گیگابیت


   ۵۰۰ گیگابایت


   لایت‌اسپید • ☁️ پلن برنزی
  20,000
  ماهانه
  58,200
  سه ماهه
  114,000
  شش ماهه
  216,000
  سالانه


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   فضای میزبانی ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   وب‌سرور ⇠
   ۱ هسته (۷۵%)


   ۴ گیگابایت


   ۱ گیگابایت


   ۱ گیگابیت


   ۱۰ گیگابایت


   لایت‌اسپید • ☁️ پلن نقره‌ای
  65,000
  ماهانه
  189,150
  سه ماهه
  370,500
  شش ماهه
  650,000
  سالانه


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   فضای میزبانی ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   وب‌سرور ⇠
   ۱ هسته (۱۰۰%)


   ۶ گیگابایت


   ۴ گیگابایت


   ۱ گیگابیت


   ۴۰ گیگابایت


   لایت‌اسپید • ☁️ پلن طلایی
  225,000
  ماهانه
  654,750
  سه ماهه
  1,282,500
  شش ماهه
  2,250,000
  سالانه


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   فضای میزبانی ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   وب‌سرور ⇠
   ۲ هسته


   ۱۰ گیگابایت


   ۱۶ گیگابایت


   ۱ گیگابیت


   ۱۶۰ گیگابایت


   لایت‌اسپید • ☁️ پلن پلاتینیوم
  300,000
  ماهانه
  873,000
  سه ماهه
  1,710,000
  شش ماهه
  3,000,000
  سالانه


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   فضای میزبانی ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   وب‌سرور ⇠
   ۳ هسته


   ۱۲ گیگابایت


   نامحدود


   ۱ گیگابیت


   نامحدود


   لایت‌اسپید