سرور خصوصی بورس

 • پلن استارت‌آپ
  7,500,000
  ماهانه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  21,375,000
  سه ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  40,500,000
  شش ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  72,000,000
  سالانه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   هارددیسک ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   Dual Intel® E5-2667v2


   ۳۲ گیگابایت


   ۵۰۰ گیگابایت


   ۱۰ گیگابیت


   ۲ ترابایت


   ▪زیرساخت ▪تبیان ▪آزما • پلن برنزی
  9,000,000
  ماهانه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  25,650,000
  سه ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  48,600,000
  شش ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  86,400,000
  سالانه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   هارددیسک ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   Dual Intel® E5-2695v2


   ۳۲ گیگابایت


   ۵۰۰ گیگابایت


   ۱۰ گیگابیت


   ۲ ترابایت


   ▪زیرساخت ▪تبیان ▪آزما • پلن نقره‌ای
  12,500,000
  ماهانه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  35,625,000
  سه ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  67,500,000
  شش ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   هارددیسک ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   Dual Intel® E5-2667v4


   64 گیگابایت


   ۵۰۰ گیگابایت


   ۱۰ گیگابیت


   ۲ ترابایت


   ▪زیرساخت ▪تبیان ▪آزما • پلن طلایی
  16,000,000
  ماهانه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  45,600,000
  سه ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  86,400,000
  شش ماهه
  250,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • پردازنده ⇠


   حافظه ⇠


   هارددیسک ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   Dual Intel® E5-2695v4


   ۱۲۸ گیگابایت


   ۵۰۰ گیگابایت


   ۱۰ گیگابیت


   ۲ ترابایت


   ▪️زیرساخت ▪️تبیان ▪️آزما