میزبانی فضای رَک

 • پلن استارت‌آپ
  750,000
  ماهانه
  200,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  2,182,500
  سه ماهه
  200,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  4,275,000
  شش ماهه
  200,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  8,370,000
  سالانه
  200,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • فضای میزبانی ⇠


   آمپراژ ⇠


   ولتاژ ⇠


   تعداد آی‌پی ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۱-۳ یونیت


   ۵ آمپر


   ۲۲۰ ولت


   ۸ (29/)


   ۵۰۰ گیگابایت


   ▪افرانت ▪فرهنگ‌آزما
 • پلن برنزی
  700,000
  ماهانه
  300,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  2,037,000
  سه ماهه
  300,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  3,990,000
  شش ماهه
  300,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  7,812,000
  سالانه
  300,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • فضای میزبانی ⇠


   آمپراژ ⇠


   ولتاژ ⇠


   تعداد آی‌پی ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۴-۶ یونیت


   ۶ آمپر


   ۲۲۰ ولت


   ۸ (29/)


   ۷۵۰ گیگابایت


   ▪افرانت ▪فرهنگ‌آزما
 • پلن نقره‌ای
  650,000
  ماهانه
  500,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  1,891,500
  سه ماهه
  500,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  3,705,000
  شش ماهه
  500,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  7,254,000
  سالانه
  500,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • فضای میزبانی ⇠


   آمپراژ ⇠


   ولتاژ ⇠


   تعداد آی‌پی ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۱۰ یونیت


   ۸ آمپر


   ۲۲۰ ولت


   ۱۶ (28/)


   ۱۰۰۰ گیگابایت


   ▪افرانت ▪فرهنگ‌آزما • پلن طلایی
  600,000
  ماهانه
  1,000,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  1,746,000
  سه ماهه
  1,000,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  3,420,000
  شش ماهه
  1,000,000 هزینه‌ی راه‌اندازی
  6,696,000
  سالانه
  1,000,000 هزینه‌ی راه‌اندازی


  • فضای میزبانی ⇠


   آمپراژ ⇠


   ولتاژ ⇠


   تعداد آی‌پی ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۲۰ یونیت


   ۱۲ آمپر


   ۲۲۰ ولت


   ۳۲ (27/)


   ۱۵۰۰ گیگابایت


   ▪افرانت ▪فرهنگ‌آزما