گواهینامه‌ی امنیتی SSL

 • Sectigo PositiveSSL
  159,000
  سالانه
  309,000
  دوساله
  1,497,000
  سه سالانه


  • ایمن‌سازی یک دامنه یا زیردامنه


   صدور برای چند دامنه یا زیردامنه


   احراز هویت سازمان یا کسب‌وکار


   قابلیت استفاده برای دامنه‌های ملی


   نمایش مشخصات سازمان یا کسب‌وکار در مرورگرها


   امکان Reissues کاملاً رایگان


   نصب رایگان بر روی سرویس‌های سـازگار • Sectigo WildCard SSL
  449,000
  سالانه
  898,000
  دوساله
  1,347,000
  سه سالانه


  • ایمن‌سازی یک زیردامنه


   صدور برای چند زیردامنه


   احراز هویت سازمان یا کسب‌وکار


   قابلیت استفاده برای دامنه‌های ملی


   نمایش مشخصات سازمان یا کسب‌وکار در مرورگرها


   امکان Reissues کاملاً رایگان


   نصب رایگان بر روی سرویس‌های سـازگار