میزبانی فایل‌ها(فضای ذخیره‌سازی) ▪ایران

 • پلن استارت‌آپ
  14,900
  ماهانه
  43,359
  سه ماهه
  84,930
  شش ماهه
  149,000
  سالانه


  • فضای میزبانی ⇠


   اکانت FTP ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۸ گیگابایت


   نامحدود


   ۱ گیگابیت


   ۵۰۰ گیگابایت


   ▪پارس‌آنلاین • پلن برنزی
  39,900
  ماهانه
  116,109
  سه ماهه
  227,430
  شش ماهه
  399,000
  سالانه


  • فضای میزبانی ⇠


   اکانت FTP ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۳۲ گیگابایت


   نامحدود


   ۱ گیگابیت


   ۱۰۰۰ گیگابایت


   ▪پارس‌آنلاین • پلن نقره‌ای
  139,900
  ماهانه
  407,109
  سه ماهه
  797,430
  شش ماهه
  1,399,000
  سالانه


  • فضای میزبانی ⇠


   اکانت FTP ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۱۲۸ گیگابایت


   نامحدود


   ۱ گیگابیت


   ۱۵۰۰ گیگابایت


   ▪پارس‌آنلاین • پلن طلایی
  349,900
  ماهانه
  1,018,209
  سه ماهه
  1,994,430
  شش ماهه
  3,499,000
  سالانه


  • فضای میزبانی ⇠


   اکانت FTP ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۵۱۲ گیگابایت


   نامحدود


   ۱ گیگابیت


   نامحدود


   ▪پارس‌آنلاین • پلن پلاتینیوم
  559,900
  ماهانه
  1,629,309
  سه ماهه
  3,191,430
  شش ماهه
  5,599,000
  سالانه


  • فضای میزبانی ⇠


   اکانت FTP ⇠


   پهنای‌باند ⇠


   ترافیک ماهانه ⇠


   محل سرور ⇠
   ۱۰۲۴ گیگابایت


   نامحدود


   ۱ گیگابیت


   نامحدود


   ▪پارس‌آنلاین