همچنان از خانه شما کاربران عزیز را پشتیبانی خواهیم کرد. لطفاً همه #در_خانه_بمانیم
شرکت نوآوران شبکه سبز پاسارگاد (با نام تجاری سازگار) همچنان جهت حفظ سلامت عموم جامعه و علی‌الخصوص همکاران مجموعه‌ی تحت فعالیت، بدون افت کیفیت و سرعت پاسخ‌گویی به‌صورت دورکاری و ۲۴ ساعت شبانه‌روز در خدمت کاربران محترم خواهد بود.Saturday, August 29, 2020

« برگشت